Tổ chức và Đoàn thể

Tổ chức Đảng và các tổ chức Quần chúng: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ của Công ty.

KM4 - QUỐC LỘ 9 - TP. ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ        ĐT: 0533.581.532      FAX: 0533.585.110      Website: www.tsc384.vn - Email: info@tsc384.vn
Số người truy cập: 79000
Thiết kế bởi: