Ban điều hành dự án, Ban chỉ huy công trường

1.      Xưởng Sửa chữa xe máy và Gia công cơ khí:

Xưởng trưởng:      Phạm Thanh Hải

Địa chỉ đóng quân: Km5, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại:           0919.058.234            Fax:     0533.500.135

Email:                  ts384xsc@gmail.com

 

2.      Xưởng Bê tông ly tâm:

Xưởng trưởng:     Đại úy Trần Đức Tiến

Địa chỉ đóng quân: Km5, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại:           0983.246.384            Fax:     0533.584.372

Email:                  ts384xbt@gmail.com

KM4 - QUỐC LỘ 9 - TP. ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ        ĐT: 0533.581.532      FAX: 0533.585.110      Website: www.tsc384.vn - Email: info@tsc384.vn
Số người truy cập: 79005
Thiết kế bởi: